Porady prawne

 

 

 Adwokat taniej niz myslisz

 Jako pracownik w Holandii masz wiele praw oraz silna pozycje.

Ze wzgledu na niskie zarobki przysluguje Ci dofinansowanie do adwokata.

Podatex.nl oferuje pomoc prawna w dziedzinie prawa pracy, odszkodowan oraz prawie wynajmu. Kontakt w jezyku polskim.

Nie obawiaj sie i zdobadz swoje pieniadze!

 

Specjalizm: prawo pracy, odszkodowania, prawo wynajmu.


Nie otrzymałeś wypłaty w terminie


Terminowa wypłata wynagrodzenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Dokonuje się jej w stałym i ustalonym z góry terminie. Prawo obowiązujące w Holandii bardzo szczegółowo określa zasady dotyczące terminowej wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy łamiącemu je grożą surowe sankcje finansowe, a pracownicy mogą dochodzić swoich praw sądownie. Często zdarza się tak, że przyczyny opóźnienia wypłaty podane przez pracodawcę są niezgodne z prawem obowiązującym między innymi w zbiorowym układzie pracy (CAO). Dlatego w takiej sytuacji dobrze jest zasięgnąć fachowej porady prawnej. W wypadkach, w których mamy do czynienia z opóźnieniem wypłaty lub z wypłatą zaniżonego wynagrodzenia pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za zaniedbanie swoich obowiązków względem pracownika oraz obciążony kosztami porady prawnej poniesionymi przez pracownika, bo to właśnie pracodawca przyczynił się do ich poniesienia.

 

 Zostałeś zwolniony z pracy

Holenderskie prawo bardzo szczegółowo określa warunki  zwolnienia pracownika przez pracodawcę. W wielu przypadkach zarówno pracodawca, jak i pracownik nie znają dokładnie obowiązujących przepisów. Dlatego zawsze w przypadku zwolnienia z pracy warto zasięgnąć porady prawnika. W wielu przypadkach, w których do czynienia mamy z bezprawnym zwolnieniem z pracy, możliwe jest obciążenie pracodawcy kosztami poniesionymi na poradę prawną. 

 

Uległeś wypadkowi podczas pracy

W Holandii obowiązują surowe przepisy prawne zobowiązujące pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, niezwykle ważne jest, abyś natychmiast zgłosił się w tej sprawie do prawnika, który oceni czy w danej sytuacji nastąpiło zaniedbanie ze strony pracodawcy i czy można ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli okaże się, że przysługuje Państwu odszkodowanie, wniesiemy sprawę przeciwko pracodawcy.

 

 

 

Strona glownaWelkom PodatkiDodatkiRodzinneHipotekaPorady prawneCennikKontakt